O firmie

Doradca Podatkowy Barbara Cholewińska

Dlaczego my?

     Zarówno ja jak i cała Korporacja Doradców Podatkowych, zrobimy wszystko dla dobra Firm z nami współpracujących!  

Doświadczenie

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu, na listę Doradców Podatkowych o numerze 8600.Usługi doradztwa podatkowego i biura rachunkowego prowadzone są od 1993 roku.

Profesjonalizm

Dzięki szkoleniom, analizie przepisów, wyroków sądowych i interpretacji Urzędów Skarbowych, zapewniamy szybką reakcję związaną ze zmianą przepisów a zarazem podjęcie właściwych działań.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o Doradztwie Podatkowym) kancelaria jest ubezpieczona od wszelkich błędów związanych z prowadzoną działalnością.  

Ochrona danych

Zapewniamy zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć wszelkie fakty wraz z informacjami, jakie podjęliśmy w związku z wykonywanym zawodem, także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego, wykonywaliśmy czynności zawodowe.  

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawy o doradztwie podatkowym zapewniamy zachowanie całkowitej tajemnicy, co do informacji, jak i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną usługą prawno-podatkową, zarówno w trakcie naszej współpracy, jak i po jej zakończeniu.

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno-prawnej, którą zawieramy z naszymi klientami. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia ustalane jest indywidualnie w drodze negocjacji, i zależy od stopnia skomplikowania problemów, nakładu pracy, ilości dokumentów itp.