Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

  • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe
  • kontrole i konsultacje w sprawach zwiaząnych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych
  • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach
  • doradztwo prawne zwiazane z prowadzoną kontrolą
  • inne formy doradztwa